آموزش فعال یا غیرفعال کردن عنوان صفحه

زمانی که در ادمین جوملا یک آیتم منو ایجاد می کنید، تنظیمات پیش فرض بدین شکل است که عنوان یا نام منو در بالای صفحه ای که خلق می کند، نمایش یابد. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که نخواهید عنوان منو در بالای صفحه ظاهر شود. برای نمونه، ممکن است فقط بخواهید عنوان مقاله یا عنوان دسته ظاهر شود. ممکن است نمایش نام منو در بالای صفحه موجب تکراری شدن عنوان مقاله یا شلوغ شدن صفحه شود.

جوملا, قالب جوملا, ساید بار جوملا, پوزیشن جوملا, ماژول جوملا, کامپوننت جوملا, نصب جوملا, ویرایش قالب جوملا, قالب ریسپانسیو, ایجاد پوزیشن ماژول جدید, نمایش عنوان صفحه جوملا, مخفی کردن عنوان وب پیج جوملا, آموزش فعال یا غیرفعال کردن عنوان وب پیج جوملا

برای مخفی کردن نام منو در مدیر منوی جوملا به برگه Page Display رفته و گزینه Show Page Heading را به No ست کنید. این عمل موجب می شود که نام منو در بالای مقاله وب پیج متناظر آن ظاهر نشود.