شی ریاضی (Math) در جاوا اسکریپت

شی ریاضی در جاوا اسکریپت به شما اجازه می دهد که اعمال ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید.

شی ریاضی (Math) در جاوا اسکریپت

شی ریاضی در جاوا اسکریپت به شما اجازه می دهد که اعمال ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید. این شی شامل متدهای ریاضی متعددی است. یکی از استفاده های رایج این شی برای خلق عدد تصادفی است. مثال:

شی ریاضی | math-object

شی ریاضی دارای سازنده نبوده و هیچ متدی برای خلق شی ریاضی نیاز نیست.

متدهای شی ریاضی در جاوا اسکریپت

متدهای () Math.min و () Math.max

این دو متد را می توان برای یافتن کوچکترین و بزرگترین مقدار در یک لیست از آرگومان ها استفاده کرد. مثال:

شی ریاضی | math-object
شی ریاضی | math-object

متد () Math.random

این متد یک عدد تصادفی بین صفر (فراگیر) و 1 (انحصاری) بر می گرداند. مثال:

شی ریاضی | math-object

این متد همیشه عددی کمتر از 1 را بر می گرداند.

متد () Math.round

این متد عدد را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند. مثال:

شی ریاضی | math-object

متد () Math.ceil

این متد عدد را تا نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند. مثال:

شی ریاضی | math-object

متد () Math.floor

این متد عدد را به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر از آن گرد می کند. مثال:

شی ریاضی | math-object

متدهای Math.floor و Math.random را می توان با همدیگر استفاده کرد تا عددی بین صفر و ده بدست آورد. مثال:

شی ریاضی | math-object

 

ثابت های ریاضی

جاوا اسکریپت دارای 8 ثابت ریاضی است که می توان از طریق شی ریاضی به آنها دست یافت. مثال:

شی ریاضی | math-object

متدهای شی ریاضی

متدهای شی Math در جدول زیر لیست شده اند:

شی ریاضی | math-object

این متدها به طور کامل در بخش مرجع جاوا اسکریپت بحث خواهند شد.