متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد به شما کمک می کند که در جاوا اسکریپت با اعداد کار کنید.

متدهای عمومی

توابع عمومی جاوا اسکریپت را می توان بر روی تمامی انواع داده جاوا اسکریپت استفاده نمود. در اینجا مرتبط ترین آنها در زمان کار با اعداد لیست شده است:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد

متدهای اعداد شامل متدهایی است که تنها بر روی اعداد قابل اعمال است. در زیر لیست این متدها آمده است:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

تمامی متدهای اعداد مقدار جدیدی را بر می گرداند. این متدها هرگز متغیر اولیه را تغییر نمی دهند.

متد () toString

این متد عدد را به صورت رشته بر می گرداند. تمامی متدهای عدد را می توان بر هر نوع عددی اعمال کرد (اعداد صحیح، متغیرها، یا عبارات). مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متد () toExponential

این متد رشته ای را بر می گرداند، که در آن عدد گرد شده و با استفاده از نماد علمی نوشته شده است. پارامتر این تابع تعداد حروفی که از پشت نقطه اعشار را تعیین می کند. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

این پارامتر اختیاری است. اگر پارامتر مشخص نشود، جاوا اسکریپت عدد را گرد نمی کند.

متد () toFixed

این متد رشته ای را بر می گرداند که در آن عدد با تعداد اعشار خاص نوشته شده است. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متد (2) toFixed برای کار کردن با پول عالی است.

متد () toPrecision

این متد رشته عددی با طول مشخص شده بر می گرداند. طول رشته عددی در پارامتر آن مشخص می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

تبدیل متغیرها به عدد

در جاوا اسکریپت سه تابع وجود دارد که می توان از آنها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده نمود این توابع عبارتند از:

  • متد () Number
  • متد () parseInt
  • متد () parseFloat

متد () Number

از این متد می توان برای تبدیل متغیرهای جاوا اسکریپت به عدد استفاده نمود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر این متد بر روی () Date اعمال شود، زمان را از تاریخ 1/1/1970 به صورت میلی ثانیه بر می گرداند.

متد () parseInt

رشته را تجزیه و عدد کامل را بر می گرداند، گذاشتن فاصله خالی مجاز است. تنها اولین عدد بر گردانده می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر نتواند عدد را تبدیل کند، مقدار NaN بر گردانده می شود.

متد () parseFloat

این متد رشته را تجزیه و عدد را بر می گرداند، فاصله خالی مجاز است. تنها اولین عدد برگردانده می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر نتواند عدد را تبدیل کند، مقدار NaN بر گردانده می شود.

متد () valueOf

این تابع عدد را به صورت عدد بر می گرداند. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت عدد یک مقدار ابتدایی یا یک شی است. این متد به طور داخلی در جاوا اسکریپت استفاده می شود تا شی عدد را به مقدار عددی ابتدایی تبدیل کند. دلیلی برای استفاده از این متد در کدها وجود ندارد. در جاوا اسکریپت تمامی انواع داده دارای متدهای valueOf و متد toString هستند.

در بخش مرجع کامل نوع داده عددی در جاوا اسکریپت، لیست کامل متدها و خواص اعداد ارائه و بحث می شوند.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا