اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیاء، ویژگی ها و متدهای زندگی واقعی

در زندگی حقیقی، ماشین یک شی است. ماشین دارای ویژگی ها یا خواصی مثل وزن و رنگ است، متدهایی مثل استارت و ترمز و توقف دارد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

ماشین ها دارای خواص و ویژگی یکسان هستند، اما مقادیر این خواص با هم فرق دارد. تمامی ماشین ها دارای متدهای یکسانی هستند، اما این متدها در زمان های مختلفی اجرا می شوند.

اشیای جاوا اسکریپت

تا به اینجا متوجه شدیم که متغیرها در جاوا اسکریپت محفظه هایی برای نگهداری مقادیر داده هستند. کد زیر مقدار ساده simple value (Fiat) را به متغیری به نام car تخصیص می دهد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیا نیز متغیر هستند. اما اشیاء می توانند مقادیر متعددی را نگهدارند. کد زیر مقادیر متعدد many values (Fiat, 500, white) را به متغیری به نام car تخصیص می دهد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

مقادیر به صورت زوج های name:value (اسم: مقدار) قید می شوند (اسم و مقدار با استفاده از کالن یا : از هم جدا می شوند). در اصل اشیای جاوا اسکریپت محفظه هایی برای نگهداری مقادیر نامگذاری شده هستند.

خواص (ویژگی ها) در جاوا اسکریپت

زوج نام: مقدار (در یک شی جاوا اسکریپت) را خواص یا ویژگی های آن شی می گویند:

اشیاء در جاوا اسکریپت

در جدول زیر یک نمونه از خاصیت و مقدار خاصیت آمده است:

اشیاء در جاوا اسکریپت

متدهای اشیاء

متدها اقداماتی هستند که می توان روی اشیای انجام داد. متدها به عنوان تعاریف تابع در خواص ذخیره می شوند. در جدول زیر خصیصه و مقدار خصیصه ها آمده است:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیای جاوا اسکریپت محفظه هایی برای مقادیر نامگذاری شده (که خواص نامیده می شوند) و متدهای شی هستند.

تعریف شی

اشیاء در جاوا اسکریپت توسط کلمه شی تعریف و ایجاد می شوند. قرار دادن فاصله بین تعاریف یا نوشتن تعاریف در خطوط مختلف مهم نیست. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

می توان یک شی را در چندین خط تعریف کرد. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

دستیابی به خواص اشیاء

به دو شکل زیر می توان به خواص اشیاء دسترسی داشت:

اشیاء در جاوا اسکریپت

یا

اشیاء در جاوا اسکریپت

مثلاً

اشیاء در جاوا اسکریپت

یا

اشیاء در جاوا اسکریپت

دستیابی به متدهای اشیاء

با استفاده از دستور زیر می توان به متد شی دست یافت:

اشیاء در جاوا اسکریپت

مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اگر به خصیصه شی از طریق خصیصه fullName و بدون گذاشتن () دست یابید، تعریف تابع بر گردانده خواهد شد. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

هرگز رشته ها، اعداد و بولی را به عنوان شی تعریف نکنید!

زمانی که متغیری در جاوا اسکریپت با کلمه کلیدی new تعریف می شود، متغیر به عنوان یک شی تعریف می شود:

اشیاء در جاوا اسکریپت

از تعریف اشیای رشته، عدد و بولی پرهیز کند. اینکار موجب پیچیده شدن کد برنامه و همچنین کند شدن سرعت اجرای کد می شود. در ادامه مبحث بیشتر در این مورد بحث می شود.

با ما شریک شوید

با ما باشید

قابل توجه وبمسترها

وبمستر گرامی

در صورتی که به دنبال جذب بازدید کننده یا ارتقای رنکینگ سایت خود هستید، پیشنهاد می کنیم پلکسا را یک پست یا مطلب مهمان کنید. همانطور که برای سایت خود مطلب می نویسید، مطلب خود را آماده و کد نویسی کرده و در پلکسا منتشر کنید. پلکسا هیچگونه دخل یا تصرفی در پست شما نخواهد داشت.

سئوالات، نظرات، پیشنهادات و مطالب خود را با ما و کاربران پلکسا در میان بگذارید - انجمن پلکسا